Send me a message for any inquiries

Nu ezitați să mă contactați dacă aveți întrebări

I can assist you with three types of mentoring:

1. Data Science Mentoring: I can help you with improving your technical skills and career development.

2. MLOPS Mentoring: I can mentor you in setting up your MLOps infrastructure, automating ML workflows, and deploying your ML models to production.

3. Data Engineering Mentoring: I can provide guidance in designing and implementing data pipelines, developing data warehouses, and managing data lakes.

 

Additionally, I offer consulting services to businesses who seek to improve their data science / MLOps capabilities. From setting up a data science team to developing and deploying data science projects, I am equipped to assist you with everything.

Vă pot ajuta în trei tipuri de mentorat:

  1. Mentorat în Știința Datelor: Vă pot ajuta să vă îmbunătățiți abilitățile tehnice și dezvoltarea carierei.

  2. Mentorat în MLOps: Vă pot ghida în stabilirea infrastructurii MLOps, automatizarea fluxurilor de lucru ML și implementarea modelelor ML în producție.

  3. Mentorat în Ingineria Datelor: Pot oferi îndrumare în proiectarea și implementarea conductelor de date, dezvoltarea depozitelor de date și gestionarea lacurilor de date.

În plus, ofer servicii de consultanță pentru companii care doresc să-și îmbunătățească abilitățile în știința datelor / MLOps. De la înființarea unei echipe de știință a datelor până la dezvoltarea și implementarea proiectelor de știință a datelor, sunt pregătit să vă ajut în fiecare aspect.

Copy of Yellow Inspiration Modern Instagram Profile Picture

Cristina Gurguta